Całodobowy
dyżur telefoniczny

602 701 836
608 852 913

Epitafium

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.

Akt zgonu

Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłej osoby, oraz Państwa dowodu osobistego i karty zgonu wyda Akt Zgonu.