Całodobowy
dyżur telefoniczny

602 701 836
608 852 913

Epitafium

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu

Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.