Całodobowy
dyżur telefoniczny

602 701 836
608 852 913

Epitafium

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.

Jeżeli przyczyną zgonu był wypadek

Jeżeli przyczyną zgonu był wypadek i ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej:

Należy z Prokuratury odebrać pozwolenie na odbiór ciała. Po autopsji kartę zgonu wystawia Zakład Medycyny Sądowej.

Jeżeli przyczyną zgonu był wypadek, a mimo to odstąpiono od czynności śledczych i zostało to potwierdzone na odwrocie karty informacyjnej:

Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia na miejscu. Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłej osoby, oraz Państwa dowodu osobistego i karty zgonu wyda Akt Zgonu. Środki na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego.