Całodobowy
dyżur telefoniczny

602 701 836
608 852 913

Epitafium

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.

Jeżeli zgon nastąpił w domu

Lekarz Pogotowia Ratunkowego  (tel. 999 lub 112 z tel. komórkowego)  stwierdza zgon i wystawia kartę informacyjną. Na podstawie karty informacyjnej lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu .

Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała przez Zakład Pogrzebowy.

Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić Zakładowi Pogrzebowemu.