Całodobowy
dyżur telefoniczny

602 701 836
608 852 913

Epitafium

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą.

Zasiłek pogrzebowy

Środki na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  1. Ubezpieczonego.
  2. Osoby, która pobierała rentę.
  3. Osoby, która pobierała emeryturę.
  4. Członka rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty.

Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona po zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa – to przysługuje zasiłek w pełnej kwocie . Jeżeli koszty pogrzebu ponosi osoba spokrewniona z osobą zmarłą w dalszej linii lub obca, to przysługuje jej w ramach zasiłku zwrot kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku pogrzebowego:

  1. Akt zgonu.
  2. Wniosek ZUS.
  3. Rachunek z firmy pogrzebowej.
  4. Rachunek z cmentarza.
  5. Legitymacja rencisty lub emeryta.

W tych trudnych chwilach jesteśmy do Państwa dyspozycji.