Poradnik

Chcąc pomóc Państwu w chwili utraty osoby bliskiej przygotowaliśmy krótki poradnik, który pomoże w pierwszym etapie organizacji pogrzebu.

Jeżeli zgon nastąpił w domu:

Lekarz Pogotowia Ratunkowego  (tel. 999 lub 112 z tel. komórkowego)  stwierdza zgon i wystawia kartę informacyjną. Na podstawie karty informacyjnej lekarz rodzinny wystawia kartę zgonu .
Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała przez Zakład Pogrzebowy.
Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić Zakładowi Pogrzebowemu.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu:

Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący.

Jeżeli przyczyną zgonu był wypadek i ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej:

Należy z Prokuratury odebrać pozwolenie na odbiór ciała. Po autopsji kartę zgonu wystawia Zakład Medycyny Sądowej.

Jeżeli przyczyną zgonu był wypadek, a mimo to odstąpiono od czynności śledczych i zostało to potwierdzone na odwrocie karty informacyjnej:

Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia na miejscu.

Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłej osoby, oraz Państwa dowodu osobistego i karty zgonu wyda Akt Zgonu.

Środki na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

Ubezpieczonego.
Osoby, która pobierała rentę.
Osoby, która pobierała emeryturę.
Członka rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty.

Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona po zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa – to przysługuje zasiłek w pełnej kwocie . Jeżeli koszty pogrzebu ponosi osoba spokrewniona z osobą zmarłą w dalszej linii lub obca, to przysługuje jej w ramach zasiłku zwrot kosztów pogrzebu jakie poniosła, jednak nie wyższy niż kwota zasiłku pogrzebowego.

Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku pogrzebowego:
Akt zgonu.
Wniosek ZUS.
Rachunek z firmy pogrzebowej.
Rachunek z cmentarza.
Legitymacja rencisty lub emeryta.

W tych trudnych chwilach jesteśmy do Państwa dyspozycji.